نشست صمیمانه دکتر خضری با امام جمعه و اعضای شورا و دهیاری روستای نلاس

دکتر رسول خضری در نشست صمیمانه با امام جمعه معتمدین و اعضای شورا و دهیاری روستای نلاس به بررسی مشکلات و آموزشی و فرهنگی این روستا پراختند.

روستای نلاس

 

 

 

نشست صمیمانه دکتر خضری با امام جمعه و اعضای شورا و دهیاری روستای نلاس

 

 

نشست صمیمانه دکتر خضری با امام جمعه و اعضای شورا و دهیاری روستای نلاس

 

 

نشست صمیمانه دکتر خضری با امام جمعه و اعضای شورا و دهیاری روستای نلاس

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید