بازدید دکتر خضری ازدبستان شهید محمدی نلاس و مدرسه خیرساز شهید چمران

دیدار صمیمانه دکتر رسول خضری نماینده فعال و فرهنگ دوست سردشت و پیرانشهر بهمراه مدیر آموزش و پرورش سردشت و مدیر عامل مجمع خیرین و بررسی مشکلات آموزشی و فرهنگی

بازدید دکتر خضریبازدید دکتر خضریبازدید دکتر خضری

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید