نامه جناب آقای دکتر خضری به رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی

دکتررسول خضری درنامه ای به رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی درخصوص ارتقاء سطح مدیریت گمرک تمرچین پیرانشهر شد.

در  این نامه دکتر رسول خضری از رئیس محترم گمرک خواست تا با توجه به افزایش 53 درصدی صادرات از گمرک مذکورو توافقات صورت گرفته در راستای افزایش مبادلات مرزی با اقلیم کردستان در سال گذشته و افزایش رویه ترانزیتی خواستار ارتقاء سطح مدیریت گمرک تمرچین پیرانشهر شد.

 
 


تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید