مشکلات بوجود آمده و کندی اجرای عملیات درمسیر خط انتقال برق 132 کیلوولت نقده – پیرانشهر

مشکلات بوجود آمده و کندی اجرای عملیات درمسیر خط انتقال برق 132 کیلوولت نقده – پیرانشهر اعلام شده توسط شرکت برق منطقه ای آذربایجان و نصب 11 دستگاه برج

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید