تذکر دکتررسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت به دکتر فانی وزیرآموزش و پرورش:

دکتررسول خضری در تذکرکتبی به دکترفانی وزیر آموزش و پرورش تسریع در پرداخت فوق العاده نوارمرزی فرهنگیان و معلمان درسطح شهرستان های پیرانشهر و سردشت و تسریع دراجرای نظام هماهنگ پرداخت فرهنگیان و معوقات بازنشستگی فرهنگیان را خواستار شد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید