بازدید دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت از آسفالت پروژه راه روستایی میشه ده

بازدید دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت و مهندس محمدی رییس اداره راهداری و حمل ونقل پیرانشهر از آسفالت پروژه راه روستایی میشه ده
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید