بایزدید دکتررسول خضری از اسفالت نقاط حادثه خیز محورپیرانشهر و سردشت

دکتررسول خضری نماینده شهرستان سردشت و پیرانشهرومهندس محمدی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل پیرانشهراز آغاز آسفالت پیچ های حادثه خیز محور پیرانشهر وسردشت  بازدید کردند
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید