پیگیری نتیجه بخش دکتررسول خضری برای کشاورزان زحمتکش منطقه

باپیگیری های مکرردکتررسول خضری نماینده دلسوز مردم فرهیخته سردشت و پیرانشهر پیرواعلام قبلی وزیرجهاد کشاورزی مبنی برتامین وپرداخت 3هزارمیلیاردتومان دیگرازمطالبات گندمکاران کشورازمحل فروش اوراق مشارکت ظرف 2و3روز گذشته طلب گندمکاران ازطریق بانک کشاورزی بحساب آنان واریز شد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید