حضور خودمانی و صمیمانه ی دکتر رسول خضری در منزل آقای محمدامین کاکله گلوانی در پسوه

حضور خودمانی و صمیمانه ی دکتر رسول خضری در منزل آقای محمدامین کاکله گلوانی در پسوه به همراه اعضای شورای اسلامی و دهیار جهت حل مشکل درمانی همسر نامبرده ومعرفی به یکی از بیمارستان های معتبر تهران
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید