آسفالت جاده روستای میشده آغاز شد.

کی از آرزوهای اهالی زحمتکش روستای میشه ده با تلاش و پیگیری مکرردکتررسول خضری محقق شد و لبخندرضایت برلبان خادم پرتلاش مردم شریف منطقه نشست:آسفالت جاده روستای میشده آغاز شد.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید