تقدیروتشکر اهالی روستای گزگسک از دکتر رسول خضری

اهالی روستای گزگسک ضمن تقدیروتشکرراه اندازی آبگرم کن خورشیدی،  خواست بچه های این روستاازدکترخضری مدرسه بودودکتر هم با جان دل قبول کردکه ان شاءالله به لطف خدا هر چه زودترآنچه درتوانم هست بکارمیبندم تاخواسته دانش آموزان محقق شود.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید