بازدید دکتررسول خضری از آماده سازی و قیر پاشی جاده روستای میشه ده

دکتررسول خضری به منظور بررسی آماده سازی و قیر پاشی جاده روستا ی میشه ده شخصا حضورپیدا کرده و با اکیپ  مستقر شده در ورودی روستا برای آسفالت کردن جاده روستای مذکور به گفتگو پرداخت. در این بازدید دکتررسول خضری خواستار تسریع در آسفالت این جاده روستایی گردید و طی تماس های تلفنی با مسولین شهرستان خواستار گردید در این هفته آسفالت این جاده انجام پذیرد.دکترخضری شادی مردم پاک این روستا به جهت آسفالت نمودن جاده روستایی را بهترین هدیه الهی برای خود عنوان کردو از مردم قدرشناس این روستا تشکر نمود.
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید