افزایش پنج هزار هکتار اجرای شبکه های ابیاری و زهکشی رودخانه های مرزی + اسناد

افزایش پنج هزار هکتار اجرای شبکه های ابیاری و زهکشی رودخانه های مرزی به مجموع 12180 هکتار پروژه مهم کانال کشی و دهکشی ابیاری نوین و تحت فشار با تلاشهای دکتررسول خضری نماینده خستگی ناپذیروکسب موافقتهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در سه منطقه اصلی ا-جلدیان سروکانی گردکشانه گردکسپیان توان و پسوه و گرده بن2-750هکتار اراضی سمت جنوبی رودخانه بادین اباد شامل منطقه بری میرگان 3-افزایش سیصد هکتار در منطقه شنودنگ و بر کمران و برده قل
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید