🔶🔸بازدید دکتررسول خضری از پروژه مهم کلینیک ویژه درمانگاه شهرستان پیرانشهر :🔸🔶

دکتر رسول خضری نماینده خستگی ناپذیر درتوسعه پیرانشهر و سردشت و توابع ، به همراه رییس شبکه و مهندس مجری ساخت مرکز شهری شماره یک شهری ازپروژ مهم

احداث ساختمان کلینیک ویژه درمانگاه شهرستان پیرانشهربازدید کرد.دراین بازدید ضمن بررسی روندساخت پروژه با  سی وپنج درصد پیشرفت فیزیکی که یکی از مهمترین پروژه های بخش بهداشت و درمان بوده که برای مردم شریف و زحمتکش منطقه بسیارحایزاهمیت بوده و یکی از دغده های فکری و ذهنی نماینده محبوب مردمی ، تسریع در اجرا و بهره برداری آن به منظور رفاه حال مردم منطقه است.ساختمان مذکور دردوطبقه کامل بناشده است که بتون ریزی طبقه اول انجام گرفته و بتون ریزی طبقه دوم نیز در حال اجراست.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید