توسط دکتررسول خضری نماینده دلسوزو همیشه همراه دخترانش درحادثه دلخراش آتش سوزی مدرسه شین آباد درعید قربان صورت گرفت

دکتر رسول خضری به مناسبت عید قربان با دانش آموزان و خانواده های حادثه دلخراش آتش سوزی مدرسه شین آباد به همراه رییس اداره آموزش و پرورش پیرانشهر و هیات همراه در منزل آقای رحمان اسماعیلی یکی از اولیا ی میهمان نوازدانش آموزان ، واقع در شین آباد پیرانشهرحضورپیداکردو ضمن تبریک عیدقربان به دانش آموزان و خانواده ها ، صبروبردباری ، همراه با سختکوشی این عزیزان دردرس را مورد تقدیرقراردادند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید