خبرهای خوش برای کشاورزان زحمتکش منطقه در راه است:

جلسه دکتر خضری نماینده محبوب مردمی با هیات کارشناسان ارشد وزارت جهاد کشاورزی وسازمان جهاد کشاورزی استان جهت بررسی و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های ملی کانال کشی و زهکشی آبیاری نوین اراضی کشاورزی در شش نقطه‌ای لاجان ، پیران و منگور در سطح سیزده هزار هکتار از اراضی پایاب سدهای سیلوه ، جلدیان گرده بن ورودخانه های بادی آباد و زاب.
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید