با حضور دکتررسول خضری سیستم هوشمند کارت ملی دراداره پست میرآباد افتتاح شد

با حضور دکتررسول خضری سیستم هوشمند کارت ملی دراداره پست میرآباد افتتاح شدو در این بازدیددکتررسول خضری از اداره پست شهر میرآباد بهمراه رئیس اداره پست شهرستان سردشت و افتتاح سیستم هوشمند کارت ملی در جهت رفاه حال مردم منطقه و تسهیل روند صدورکارت وجلوگیری از ایاب و اذهاب همشهریان گرامی انجام گرفت.
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید