بازدید دکتررسول خضری از نحوه ای تکمیل مجتمع فنی هنرستان کارو دانش 9 دی

بازدید دکتررسول خضری  از نحوه ای تکمیل  مجتمع فنی هنرستان کارو دانش  9 دی که بزرگترین. پروژه استانی بوده و ایشان ضمن رضایتمندی ازپروژه مذکور و  تقدیرازمسولین پروژه، تسریع آن را خواستار گردید.
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید