پروژه بزرگ شبکه آبیاری نوین،زهکشی و کانال کشی زمینهای کشاورزی به مقدار13هزارهکتارکلنگ زنی شد

باپیگیری های مکرردکتررسول خضری،پروژه بزرگ شبکه آبیاری نوین،زهکشی و کانال کشی زمینهای کشاورزی به مقدار13هزارهکتارباحضوردکترخضری،سعادت استاندار،فرماندارودیگرمقامات استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.

 

دکتررسول خضری درحضوروزیرنیرو گفت:یکی از مهمترین مطالبه های بنده و مردم که به حق میباشدبحث حق آبه مردم پیرانشهراز محل احداث سدهادررودخانه هایی که درمنطقه وجوددارندوبااجرای کامل شبکه های آبیاری نوین به توسعه منطقه خواهیم رسید.

نماینده پیرانشهر و سردشت افزود: ازوزیرنیرو میخواهم نسبت به تسریع در خریداری زمین های زراعی مناطق مسکونی کانی سیب،سوغانلو،سیلوه،سردشت و سدهای منطقه باقیمت عادلانه و رضایت مالکین و ساکنین عزیزمنطقه اقدامات فوری و عاجل به عمل آید.

دکتررسول خضری بطورجدی از وزیرنیرو درخواست کردتانسبت به اشتغال و بکارگیری جوانان نجیب و پرتلاش منطقه پیرانشهرو سردشت درپروژه های سدسازی که از مهمترین انتظرات و مطالبات به حق وبه جای مردم منطقه است وپیگیرآن هستم.

 

وی افزود :یکی دیگر از مواردجهت توسعه منطقه بحث شیلات منطقه و کشاورزی و برنامه ریزی برای اشتغال جوانان و رفع معضل بیکاری منطقه و بهره وری برای شهرستان های پیرانشهرو سردشت می باشد.

دکتررسول خضری درخصوص حوزه آب  و خاک تاکید کرد: درحوزه آب و خاک جهت کانال کشی زمین های کشاورزی 330 میلیاردتومان و در بحث سدسیلوه و سدکانی سیب مبلغ 440 میلیاردتومان اعتبارات سرمایه گذاری و تامین شده است و درحال اجراست.

وی ادامه داد: مشکل برق مردم نجیب پیرانشهرکه از سال 1388دچارقطعی میباشدو باعث بروزمشکلات زیادی شده است مبلغ 12تا 14 میلیاردتومان جهت پست 132 کیلووات پیرانشهرقرارگرفت و مدیریت برق استان آدربایجان غربی و شهرستان پیرانشهرزحمات زیادی را جهت کاهش قطعی برق انجام داده اند و مکلف شدند نسبت به تامین اعتباراختصاص یافته پیگیری نمایند.

نماینده پیرانشهر و سردشت اشاره کرد: کلنگ زنی 13 هزارهکتاردرپیرانشهرجهت آبیاری نوین انجام گردید که هم اکنون 5هزارهکتارآن در سه فاز درحال اجراست. بااجرای طرح نوین آبیاری،میزان مصرف آب در این حوزه به یک ششم و بهره وری درکشاورزی به سه برابرافزایش پیداخواهدکرد.

دکتررسول خضری درپایان گفت:اقدامات عاجل و فوری جهت کارشناسی مجددزمینهای کشاورزی و منازل مسکونی سد سردشت سد ورگیل نلاس سد کأنی سیب و بادین اباد و سد سیلوه و سد گرده بن راخواستارشد.

 

وزیرنیرو نیز قول مساعددادتابااجرای کارشناسی مجددجهت تامین زمین های زراعی و خانه های مسکونی این عزیزان درسطح هفت سدپیرانشهر و سردشت ، رضایت ماکین فراهم گردد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید