امروز صورت میگیرد/پرداخت غرامت به کشاورزان زیان دیده

پیرو پیگیری های مکرر دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت و هماهنگی با بیمه صندوق محصولات کشاورزی، خسارت محصولات زراعی کشاورزان پیرانشهر به مبلغ 7 میلیارد و پانصد میلیون ریال  امروز به حساب کشاورزان زیاندیده واریز می گردد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید