تذکر به وزیر نیرو + سند 4

تسریع در افزایش چهل درصدی قیمت های کارشناسان در خصوص تملک خانه های مسکونی و زمین های زراعی محدوده سد کانی سیب ( سوغانلو- کاسه کران)- سد سیلوه  - سد سردشت( بیش از 35 کیلومتر طول مخزن سد کوله سر).

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید