تذکر به وزیر نیرو + سند 3

تسریع در اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی آبیاری نوین ، تحت فشار و بارانی و قطره ای در اراضی پایین دست و بالادست سدهای سیلوه – گرده بن – جلدیان – لک بن- سد سردشت( سد کوله سه ) به منظور احقاق حقوق کشاورزان معزز و مکرم سدهای مذکور از حق آبه سدهای منطقه پیرانشهر و سردشت.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید