تذکر به وزیر نیرو + سند2

تسریع در شروع پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر پیرانشهر از محل سد سیلوه.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید