تذکر به وزیر کشور + سند

تسریع در بازگشایی معابر بازارچه های مرزی تمرچین پیرانشهر – اشکان و قاسم رش سردشت جهت امرار معاش بیش از ده ها هزار نفر کولبر مرزی و کارگران زحمتکش مرزی و اصناف و کسبه و بازاریان دوشهرستان مرزی پیرانشهر و سردشت.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید