بهترین و بدترین اتفاق مجلس نهم در سال 94 از نگاه دکتر رسول خضری

سال 94 تمام شد، سالی که ابتدای آن را مقام معظم رهبری به نام سال دولت، ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری کردند. 12 ماه گذشته لحظات مهم و حساسی داشت که بخشی از این مقاطع در آخرین سال مجلس نهم رخ داد. به گزارش ایسنا ؛ جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در سال 94 در 34 هفته برگزار شد که نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی به انجام دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت پرداختند.
 

دکتر رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت

بهترین اتفاق سال 94: تصویب برجام در مجلس به عنوان تکمیل کننده کار دیپلماسی کشور که باعث خوشحالی مردم و رضایت رهبری و درنهایت رفع تحریم‌ها شد.

بدترین اتفاق سال 94: رفع نشدن مشکل بیکاری و معیشتی مردم علی رغم تصویب قانون رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید