اعلام بیش از 20 میلیارد ریال غرامت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

دکتررسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت ، طی مذاکره تلفنی با آقای محمد ابراهیم حسن نژاد مدیر عامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: کشاورزان منطقه پیرانشهر و سردشت علیرغم زحمات زیاد، در سال های گذشته دچار خسارات فراوانی گردیدند که موجب شد تا معیشت این عزیزان با مشکلات روبروشود.

نماینده پیرانشهر و سردشت افزود: مبلغ غرامت چغندرقند7 میلیارد و 550 میلیون ریال وسیب 12 میلیاردو پانصد میلیون ریال بوده و جمعا حدود 20 میلیارد ریال بوده که به  مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزی اعلام گردید تا سریعا نسبت به ابلاغ و پرداخت آن اقدام گردد. 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید