پیگیری مشکلات مرزی پیرانشهر و سردشت، سقز و بانه در دیوان محاسبات کل کشور

درروز دوشنبه 17/12/94 به منظور پیگیری و حل مشکلات مرزی ، جلسه ای با حضور دکتررسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت، بیگلری نماینده سقز و بانه درمحل دفتر ریاست دیوان محاسبات کشور برگزار گردید.در این جلسه دکترخضری و بیگلری خواستاررفع مشکلات مرزنشینان شهرستان های پیرانشهر، سردشت، سقز و بانه شدند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید