با پیگیریها و تلاش دکتر رسول خضری انجام گرفت: افزایش بهای زمین و ساختمان های مسکونی روستاهای سوغانلو و کاسه گران در پی اجرای کارشناسی جدید+تصویر سند


با پیگیری و تلاش دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بهای زمین ها و ساختمانهای مسکونی روستاهای سوغانلو و کاسه گران واقع در طرح سد کانی سیب، سرانجام مدیریت شرکت محترم آب و نیرو نسبت به انجام کارشناسی مجدد  با حداکثر مساعدت اقدام نموده و و در حال حاضر دریافت بهای املاک با نرخ کارشناسی جدید توسط اهالی محترم قابل دریافت می باشد.
 
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، در بخشی از نامه ای که به تاریخ 28/11/1394 و به شماره 94/50773/400 ، از سوی جناب آقای رضا انجم شعاع معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو خطاب به نماینده سردشت و پیرانشهر ارسال شده آمده است«پیرو پیگیری و تلاش حضرتعالی و ارسال نامه شماره 94/45597/400 مورخ 25/10/1394 مبنی بر درخواست جنابعالی در خصوص افزایش بهای ساختمانهای مسکونی روستاهای سوغانلو و کاسه کران(که مورد اعتراض اهالی محترم بوده است) واقع در طرح سد کانی سیب و جلسه مشترک حضرتعالی با قائم مقام وزیر محترم نیرو در این مورد، و دستور ایشان در خصوص تجدیدنظر در بهای مل مالکین مذکور بر مبنای اعمال انعطاف قانونی، مدیرت محترم شرکت آب و نیرو نسبت به انجام کارشناسی مجدد اقدام نموده و حداکثر مساعدت به اهالی محترم بعمل آمده و نتیجه نیز برای اجرا به مدیریت طرح مذکور اعلام گردیده است، که در حال  حاضر قابل مراجعه و دریافت بهای املاک با نرخ کارشناسی جدید توسط اهالی محترم ذینفع میسر می باشد»/.
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید