باتلاش دکتررسول خضری در اولین روزبررسی بودجه: اختصاص 5 میلیارد ریال جهت بسته حمایتی دانش آموزان و خانواده های مصدومین و متوفی حادثه تلخ شین آباد

 

دکتررسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: به لطف خداونددر اولین روز بررسی بودجه سال 95 درروز یکشنبه 4 بهمن در کمیسیون های تخصصی مجلس، مبلغ 5 میلیارد ریال به عنوان بسته حمایتی خانواده های مصدومین و متوفی حادثه تلخ شین آباد در ردیف بودجه سال 1395 سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت.

دکترخضری افزود: در جلسه کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان مجلس، دکترمحسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور به همراه معاونین سازمان مذکورحضور داشتند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید