مژده نماینده سردشت و پیرانشهر به مردم میرآباد: تصویب بودجه 600 میلیارد ریالی گاز رسانی به شهر میرآباد و تعیین پیمانکار


اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد در دیداری که با دکتر خضری نماینده محترم مردم شریف سردشت و پیرانشهر داشتند مشکل گاز رسانی شهر میرآباد که آرزوی چند ساله مردم میرآباد است را به طور جد پیگیر شدند که دکتر خضری در این رابطه مژده تصویب بودجه 600 میلیارد ریالی  و مشخص کردن پیمانکار آن را داده و خاطرنشان شدند که این کار به امید خدا در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد
 
 
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد ،اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد در دیداری که با دکتر خضری نماینده محترم مردم شریف سردشت و پیرانشهر داشتند مشکل گاز رسانی شهر میرآباد که آرزوی چند ساله مردم میرآباد است را به طور جد پیگیر شدند که دکتر خضری در این رابطه مژده تصویب بودجه 600 میلیارد ریالی  و مشخص کردن پیمانکار آن را داده و خاطرنشان شدند که این کار به امید خدا در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد همچنین اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد قول مساعد همکاری در زمینه واگذاری زمین جهت تجهیز گارگاه  مربوطه در داخل شهر میرآباد را دادند . 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید