تقدیر و تشکر اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد از حسن همکاری دکتر خضری نماینده محترم مردم شریف سردشت و پیرانشهربا اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد در تهران


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد ،اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد از حسن همکاری دکتر خضری نماینده محترم مردم شریف سردشت و پیرانشهربا اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد در تهران تقدیر وتشکر نموده و برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی نمودند

 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید