واگذاری سازه بیمارستان در حال احداث پیرانشهر به مجتمع تجاری تکذیب شد


به دنبال این واکنش  شدید نماینده سردشت و پیرانشهر، «جواد آقازاده» رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در گفتگو با روابط عمومی این دانشگاه واگذاری سازه بیمارستان در حال احداث پیرانشهر به مجتمع تجاری توسط دانشگاه علوم پزشکی را تکذیب کرد .
 
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی روز دوشنبه (21 دیماه) نشست خبری با خبرنگاران داشت که بخشی از صحبتهای وی در خصوص پروژه درحال احداث بیمارستان پیرانشهر واکنش شدید «رسول خضری» نماینده مردم سردشت و پیرانشهر را در قالب نامه ای به وزیر بهداشت و درمان را به دنبال داشت.
خضری در این نامه خود نوشت:  که رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در این نشست خبری ازاحتمال تبدیل پروژه ملی بیمارستان جدید پیرانشهر به مجتمع تجاری خبر داد.
وی  این بخش از سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی را جهت دار، تبعیض آمیز، غیر کارشاسانه و غیر مسئولانه دانست وخواستار عذرخواهی رسمی وی از مردم پیرانشهر وسردشت و عزل این مقام استانی شد.
به دنبال این واکنش  شدید، «جواد آقازاده» رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در گفتگو با روابط عمومی این دانشگاه واگذاری سازه بیمارستان در حال احداث پیرانشهر به مجتمع تجاری توسط دانشگاه علوم پزشکی را تکذیب کرد .
وی در این خصوص گفت : موضوع احداث بیمارستان پیرانشهر علیرغم اینکه مجری آن وزارت راه و شهرسازی می باشد ، دانشگاه علوم پزشکی بارها نسبت به پیگیری واگذاری زمین به متراژ 10000متر مربع اقدام نموده و جهت واگذاری 10000 مترمربع دوم در مجاورت همان زمین که دارای کاربری بهداشتی درمانی است چندین مورد پیگیری در سطح شهرستان یاد شده از طریق شهرداری، شورای شهر، فرمانداری پیرانشهر و استانداری آذربایجان غربی بعمل آورده است. 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید