در پی اظهارات غیرکارشناسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی: درخواست دکتر رسول خضری از ویر بهداشت و معاون محترم امور مجلس جهت شفاف سازی و ارائه مستندات


در پی اظهارات غیر کارشناسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی در مورد پروژه ملی بیمارستان جدید پیرانشهر، دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در نامه هایی جداگانه از دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر  فراهانی معاون این وزارتخانه در امور مجلس خواست که حسب اهمیت به سزای این پروژه ملی و تبعات منفی اظهارات نستجیده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان شفاف سازی نموده و گزارش کامل از روند اجرای پروژه مزبور را ارائه دهند.
 
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، در بخشی از نامه نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر بهداشت و معاون پارلمانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی آمده است که «احتراما با عنایت به نامه 94223093 مورخ 1394/10/21 در خصوص اظهارات غیر کارشناسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی به استحضار می رساند که حسب اهمیت بسزای پروژه ملی بیمارستان جدید پیرانشهر و تبعات بسیار منفی اظهارات نسنجیده آن رئیس دانشگاه در بین عموم مردم شهیدپرور شهرستان پیرانشهر و ایجاد تشویش اذهان عمومی در آن شهرستان، خواهشمند است نسبت به شفاف سازی پروژه ملی بیمارستان جدید پیرانشهر و ارسال گزارش کامل و مرحله به مرحله و مستندات روند اجرای پروژه ملی بیمارستان پیرانشهر از ابتدا تاکنون با پیوست تمامی مدارک مربوطه ارائه فرمایند». 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید