با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر: موافقت با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان پیرانشهر+تصویر سند

 
 با پیگیری دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان پیرانشهر موافقت کرد.
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، با پیگیری های نماینده سردشت و پیرانشهر جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و تاسیس آموزشکده عالی سلامت در شهرستانهای سردشت و پیرانشهر، سرانجام وزارت بهداشت و درمان با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان پیرانشهر موافقت نمود. در بخشی از نامه وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور به دکتر آقازاده رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه که رونوشت آن برای رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون محترم آن سازمان، مشاور و مدیر کل محترم حوزه وزارتی، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، رئیس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و نیز دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شده است؛ آمده است « با استناد رای صادره در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 26/07/1394 ، با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان پیرانشهر موافقت اصولی به عمل آمد».
 
 
 
 
 

 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید