دیدار نماینده سردشت و پیرانشهر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با دانش آموزان حادثه دیده شین آباد به روایت تصویر


دیدار دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل بهزیستی آذربایجانغربی، رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار پیرانشهر با دانش آموزان حادثه دیده شین آباد
 
 
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005421623952.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845008464808012.jpg
 
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005411463371.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845008470268325.jpg 
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005103765772.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845007998841361.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005426744245.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845008015412308.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005689569278.jpg
 
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005694669570.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845008807757628.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005968205215.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845009230581812.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005973295506.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845009552910248.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005978385797.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845005983476088.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845006655914550.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845007360904873.jpg
 
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845007648741336.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845008010322017.jpg
 
 
 http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845008812857920.jpg
 
http://kurdpress.com/Fa/Images/News/Larg_Pic/8-9-1394/IMAGE635845009235752108.jpg 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید