با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر:طراحی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی گردکشانه به منظور تامین آب کشاورزی/تصویر سند


با پیگیریهای دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، شبکه آبیاری اراضی مزروعی شهر گردکشانه توسط مشاور طراحی و نقشه های اجرایی مربوطه در حال اجرا بوده که برابر زمانبندی مجری و طرح و تنظیم رودخانه های مرزی اقدام خواهد شد.
 
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسوب خضری، در بخشی از نامه جناب آقای دژدار مدیر کل امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی خطاب به نماینده سردشت و پیرانشهر آمده است «با عنایت به پی نوشت جنابعالی بر هامش نامه شماره 261 تاریخ 94/6/22 شورای شهر گردکشانه در خصوص تامین آب اراضی کشاورزی به آگاهی می رساند:
با عنایت به موقعیت اراضی مزروعی شهر گردکشانه(در پایاب شبکه آبرسانی سد سیلوه و گرده بین) شبکه آبیاری و زهکشی اراضی مذکور توسط مشاور طراحی و نقشه های اجرایی مروبطه در حال اجرا می باشد که برابر زمانبندی مجری طرح و تنظیم رودخانه های مرزی، پس از اجرای شبکه های اصلی توسط وزارت نیرو، نسبت به اجرای شبکه های فرعی آبیاری و اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار داخل مزارع، اقدام خواهد شد». 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید