با پیگیریهای مستمر نماینده سردشت و پیرانشهر انجام گرفت: تخصیص دو دستگاه آمبولانس به سردشت و پیرانشهر/تصویر سند


 با پیگیری مستمر دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و بر اساس دستور مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دو دستگاه آمبولانس هایس به شهرستانهای سردشت و پیرانشهر اختصاص یافت.
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، در بخشی از نامه دکتر مصطفی پریدار مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی خطاب به معاون توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه آمده است که «با عنایت به تولید ،ترخیص  و تحویل آمبولانس های خریداری شده توسط این وزارت از شرکت رمزآسا و در راستای اهداف عالیه دولت یازدهم به منظور عملی نمودن طرح تحول سلامتو تحقق مصوبات سفرهای هیات محترم دولت و با توجه به دستور ویژه مقام عالی وزارت و پیگیریهای مستمر انجام شده از سوی جناب آقای دکتر رسول خضری نماینده محترم مردم سردشت و پیرانشهر، تعداد دو دستگاه آمبولانس تویوتا هایس جهت استفاده در پایگاه اورژانس 115 اختصاص یافته، لذا شایسته است دستور فرمایید نماینده محترم معاونت پشتیبانی آن دانشگاه با در دست داشتن این نامه، معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی در روز چهارشنبه مورخ 1394/07/22 جهت تحویل گرفتن آمبولانس یاد شده به آدرس ذیل مراجعه نماید. ضمنا، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در اسرع وقت خودرو مذکور پلاک گردیده و حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان تحویل خودروی مذکور اعلام وصول آن را به این مدیریت ارسال نمایند».
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید