انتخاب دکتر رسول خضری به عنوان عضو هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان


مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه نمایندگان عضو هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان های مختلف کشور را انتخاب کرد. دکتر رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر و مهدی عیسی زاده به عنوان نمایندگان استان آربایجان غربی انتخاب شدند.
 
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، سید محمد حسن ابوتربی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز چهار شنبه مجلس را بر عهده داشت، پس از شمارش آرای اخذ شده برای انتخاب اعضای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانها دکتر رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر و دکتر مهدی عیسی زاده را به عنوان نمایندگان انتخابی استان آذربایجان غربی معرفی کرد.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید