تجهیز بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی سردشت


رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت با بیان این خبر گفت:  دو دستگاه از اعتبارات  500 میلیون تومانی  وصول شده توسط نماینده مجلس شورای اسلامی  ویک دستگاه دیگر نیز توسط انجمن خیرین بیماران خاص کل کشور اهداء شده است
 
 

به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، به نقل از سایت اطلاع رسانی فرمانداری سردشت سه دستگاه دیالیز به  بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی سردشت اضافه شد .

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت با بیان این خبر گفت:  دو دستگاه از اعتبارات  500 میلیون تومانی  وصول شده توسط نماینده مجلس شورای اسلامی  ویک دستگاه دیگر نیز توسط انجمن خیرین بیماران خاص کل کشور اهداء شده است 
دکتر  سعید رضوی اضافه کرد : با احتساب سه دستگاه جدید تعداد دستگاههای مستقر در بخش دیالیز بیمارستان  به 10 عدد رسیده که به  صورت فعال به بیماران دیالیزی  ارائه خدمات می دهند.
شایان ذکر است تعداد 29 نفر بیماران دیالیزی در دو نوبت صیح وعصر از خدمات بخش دیالیز بیمارستان بهره مند هستند.
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید