گزارش تصویری بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل استان به همراه دکتر رسول خضری نماینده شهرستان از پروژه های حوزه سردشت و پیرانشهر


 گزارش تصویری بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل استان به همراه دکتر رسول خضری نماینده شهرستان از پروژه های حوزه سردشت و پیرانشهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید