بازدید دکتر رسول خضری از از بخش های مختلف بیمارستان سردشت و عیادت از بیماران/ گزارش تصویری


دکتر رسول خضری دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نهمین روز از تعطیلات نوروزی با حضور در بیمارستان سردشت از بخش های مختلف بازدید و ضمن بررسی نحوه ارائه خدمات درمانی و دیدار با پرسنل زحمتکش بیمارستان از بیماران عیادت کردند.

 
 

به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در بازدید از بیمارستان سردشت نحوه رسیدگی به بیماران و کیفیت ارائه خدمات درمانی و وضعیت بهداشت و تعامل با مراجعین را مورد ارزیابی قرار دادند.

نماینده سردشت و پیرانشهر در پایان بازدید از بیمارستان بر بالین بیماران حضور یافت و از آنها عیادت نمود و برای آنها سلامتی و سالی نیکو و همراه با سلامتی آرزو نمود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید