خضری عنوان کرد پیشرفت 80 درصدی ساخت مدرسه شین آباد  درخواست نام گذاری سالروز حادثه شین آباد به روز استاندار سازی مدارس
عضو کمیسیون بهداشت مجلسزمینه بهره مندی مصدومان شیمیایی از مزایای بنیاد شهید فراهم شود
خضری در جمع خبرنگاران دیه کامل قربانیان حادثه شین آباد پرداخت شد
نماینده مردم سردشت در مجلس وزارت خارجه حقوق مصدومان شیمیایی سردشت را در مجامع بین المللی مطالبه کند
در گفتگو با کردپرس مطرح شد تعیین میزان مستمری دانش آموزان شین آبادی تا قبل از 15 آذر 93
نماینده مردم سردشت همایش بین المللی مصدومان شیمیایی سردشت در تهران برگزار می شود
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد تلاش برای پرداخت مستمری تامین اجتماعی به دانش آموزان شین آباد