دکتر خضری در گفتگو با کردپرس مطرح کرد پیشنهاد تفکیک پیرانشهر و سردشت به دو حوزه انتخاباتی جداگانه
مجوز ستاد مبارزه با قاچاق به مرزنشینان سردشت و پیرانشهر
خضری در گفتگو با کردپرس خبر داد مجوز ستاد مبارزه با قاچاق به مرزنشینان سردشت و پیرانشهر برای فروش سوخت
خضری در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربیمنطقه گردشگری صلح در سردشت ایجاد شودسردشت قربانی تروریسم بین المللی
سخنرانی قابل تمجید نماینده پیرانشهر و سردشت در جلسه شورای ادارای استان
نماینده پیرانشهر و سردشت منطقه گردشگری صلح در سردشت ایجاد شود
حضور لاریجانی در جلسه شورای تامین استان آذربایجان غربی