حضور دکتر رسول خضری در سیلوه و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاریها و روحانیون روستاهای تابعهتصاویر
حضور دکتر رسول خضری در روستای نلاس و دیدار با امام جمعه اعضای محترم شورا و دهیاریتصاویر
حضور دکتر رسول خضری در روستای گزگسک و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقهتصاویر
بازدید دکتر رسول خضری از اداره راه و شهرسازی منابع طبیعی شبکه آبفا و شبکه بهداشت و درمان سردشت
حضور دکتر رسول خضری در دهیاری دربکه و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای تابعهگزارش تصویری
حضور نماینده سردشت و پیرانشهر در روستای کهنه لاهیجان و دیدار با مردم
بازدید دکتر رسول خضری از پایگاه طرح نوروزی هلال احمر و ستاد استقبال از مهمانان در سردشتتصاویر