بیمارستان پیرانشهر امسال احداث می شود
بازدید دکتر رسول خضری و مهندس دانشجو مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی و جمعی از مسئولین شهرستان از پروژه های آبی منطقه تصاویر
دیدار عمومی دکتر رسول خضری با مردم سردشت در تعطیلات نوروزی در دفتر ارتباطات مردمیتصاویر
بازدید دکتر رسول خضری از از بخش های مختلف بیمارستان سردشت و عیادت از بیماران گزارش تصویری
حضور دکتر رسول خضری در شهر ربط و دیدار با امام جمعه معتمدین و اعضای محترم شورای شهرتصاویر
حضور دکتر رسول خضری در روستای کاسه گران و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای منطقه
حضور دکتر رسول خضری در روستای هنگ آباد و دیدار با اعضای محترم شورا دهیاری ها و روحانیون روستاهای مجاورتصاویر