جزئیات بازدید معاون وزارت راه و شهرسازی از راه های روستایی شهرستان های سردشت و پیرانشهر به روایت جوان پرس
حضورمعاون محترم وزیر راه وشهرسازی و نماینده سردشت و پیرانشهر درنلاس
تجهیز بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی سردشت
روکش آسفالت جاده های کشور به میزان 13 میلیون تن در سال جاری
گزارش تصویری بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل استان به همراه دکتر رسول خضری نماینده شهرستان از پروژه های حوزه سردشت و پیرانشهر
معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در پیرانشهر 84 کیلومتر از راههای روستایی آسفالت می شوند  پیشنهاد تشکیل انجمن خیرین راه ساز پیرانشهر و سردشت
معاون راه روستایی و سرپرست معاونت تلفیق بودجه حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی از شروع عملیات اجرایی جاده مواصلاتی بوکان به سردشت خبر داد