واکنش نماینده سردشت به برخی نارضایتی ها تاکید بر نگاه یکسان به دو شهرستان سردشت و پیرانشهر
خضری با تشریح برگزاری همایش سالگرد سردشت هفت تیرماه به نام روز مبارزه با سلاح های شیمیایی نامگذاری شود
برپایی نمایشگاه قربانیان سلاح های شیمیایی در مجلس سردشت اولین شهر قربانیان سلاح های شیمیایی در جهان
نماینده سردشت سردشت نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته ای هیروشیمابرگزاری نمایشگاه عکس های مصدومین شیمیایی سردشت در مجلس شورای اسلامی
آسفالت محور سردشت به بوکان امسال اجرایی می شود
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر سردشت از مناطق مختلف شهر سردشت بازدید کرد
صورت جلسه و تنظیم فهرست پروژه های تجمعی قابل اجرا در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به پیرانشهرتصویر