سه مطالبه شهرشیمیایی شده سردشت و نظر نماینده این شهر
گفت وگوی شرق با نماینده سردشت و پیرانشهر در سالگرد حمله شیمیایی زخم سردشت همچنان تازه است
دکتر خضری منطقه آزاد تجاری در سردشت و پیرانشهر ایجاد شود قوه مجریه قوه قضائیه و قوه مقننه قانون احراز حقوق مصدومان شیمیایی سردشت را بررسی کنند
نماینده سردشت خبر داد حضور مقامات کشوری در مراسم 7 تیر درخواست غرامت در دادگاههای بین المللی برای شیمیایی شدگان سردشت
جنایتی به نام بمباران شیمیایی سردشتتصاویر
برگزاری همایش نمادین جوانان پیرانشهری برای مقابله با مواد مخدرتصاویر
خضریمستمری 600 هزار تومانی کفاف دانش آموزان شین آبادی را نمی دهدضرورت پرداخت مستمری متناسب با میزان سوختگی