ابوترابی فرد در آیین گرامی داشت نماد مظلومیت ایران راه شکل گیری منطقه آزاد اقتصادی در سردشت فراهم شود
خضری در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت  تبدیل شدن سردشت و پیرانشهر به منطقه آزاد اقتصادی خواسته مردم است
مراسم گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت  تصاویر
درخواست نماینده مردم سردشت از دولت
در میدان سه ر چاوه سردشت چه گذشت  تصویر
نماینده مردم سردشت در مجلس سالروز بمباران شیمیایی سردشت در تقویم کشور روز صلح ثبت شود
رسول خضریمجامع بین المللی نسبت به حادثه بمباران شیمیایی سردشت سکوت کرده اند