در آخرین روز از هفته دولت صورت گرفت افتتاح ساختمان اداری تامین اجتماعی سردشت
در مراسم افتتاح طرح های کشاورزی در شهرستان پیرانشهر مطرح شد امسال خروج چغندر قند از آذربایجان غربی محدودیت ندارد
افتتاح پروژه های عمرانی شهر میرآباد در هفته دولتتصاویر
کلنگ زنی اصلاح ورودی شهر از طرف پیرانشهر همزمان با هفته دولتتصاویر
بهره برداری از پروژه های عمرانی  خماتی و تولیدی با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر و معاون سیاسی استانداریگزارش و تصویر
با حضور معاون سیاسی استانداری و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر افتتاح طرحها و پروژه های عمرانی در شهرستان سردشتگزارش و تصویر
جشنواره غذاهای بومی و محلی در پیرانشهر تصاویر